Välkommen

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna hemsida är avsedd for hälso- och sjukvårdspersonal. Klicka ja för att komma in på hemsidan. Klicka nej så kommer du till medicininstruktioner.se en hemsida som beskriver handhavande av olika läkemedel.