Hemsidan är under en större uppdatering, vi beklagar detta men om ni önskar beställa material vänligen kontakta Benny Jonsson på LEO Pharma.
Tel: 070-592 58 05 eller Mejl: BEJSE@leo-pharma.com